fbpx

Odpustenie. Veľká téma


Odpustenie je veľmi dôležité pre preliečenie zranení, a to práve preto, aby sa cez emóciu odpustenia prečistila emócia zo zranenia. Pretože s každým zranením je spojená určitá emócia. Negatívna emócia. A kým túto neočistíme, tak je stále uložená v našej bunkovej pamäti.

V prvom rade cítim napísať, že naše duše sem na zem prišli s určitou misiou a úlohami, ktoré si zvolili splniť a prejsť určitými skúškami. Naše duše sa dokonca dohodli s našimi “učiteľmi” na daných lekciách a vzájomne si to odsúhlasili.
Tým nechcem zľahčovať závažnosť niektorých zranení a osôb, ktoré ich spôsobili, ale tento pohľad dáva veľa ľudom ľahkosť v prijatí, že nič sa nám nedeje bez príčiny, práve naopak, všetkého sme spolutvorcami a zároveň veľkú silu v tom, že veci vieme vlastným pričinením, zmenou myslenia, nastavenia, zhodenia ilúzii zmeniť v iný, nám užitočnejší smer.

Odpustenie je teda prežitie, skutočné hlboké prežitie, precítenie frekvencie prijatia a odpustenia. Nebáť sa ísť hlboko do svojich pocitov, dovoliť si ich vyplakať, vyrozprávať (vo svojom vnútri), dovoliť im voľný priebeh a potom sa napojiť na zdroj (Boha, lásku, anjelov) a ich svetlom presvetliť svoje vnútro, svoje srdce, celé svoje energetické telo a zaslať toto svetlo aj nášmu “učiteľovi”. Ak sa ti to nepodarí samému, lebo to zranenie je tak silné a tak hlboko, existuje veľa techník ako s pomocou mentora, terapeuta prejsť až do hĺbky, do jadra daného zranenia. Tá hĺbka je veľmi dôležitá. Frekvencia odpustenia a prijatia je veľmi liečivá a závisí od toho, ako si to sami dovolíme.
Som tu pre vás, s láskou
Tatiana 🤍

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *